เสาเข็มเหลี่ยม

เสาเข็มเหลี่ยม เสาเข็มหน้าตัด ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า สามารถรับแรงตามแนวแกนและแรงโมเมนต์ดัดลงสู่ดินที่มีความแข็งแรง และช่วยให้โครงสร้างอาคารไม่เกิดการทรุดตัว เสาเข็มเหลี่ยมเป็นฐานรากที่สามารถรับแรงได้ดี เสาเข็มเหลี่ยมสามารถรับแรงแนวนอนและโมเมนต์ดัดได้ดีกว่าเสาเข็มกลมที่มีขนาดหน้าตัดเท่ากัน และสามารถออกแบบให้ใช้กับโครงสร้างอาคารได้ง่ายกว่า เสาเข็มเหลี่ยม เมื่อเทียบกับเสาเข็มกลม เสาจะมีขนาดหน้าตัดเท่ากัน แรงเสียดทานด้านข้าง (Lateral friction) ที่เสาเข็มเหลี่ยมจะสูงกว่า เนื่องจากพื้นที่ผิวมากกว่า จึงใช้สำหรับออกแบบให้รับแรงได้ตั้งแต่ 5,000 กิโลนิวตันขึ้นไป


Visitors: 94,543