งานตอกสร้างสะพานลอย เสาเข็มขนาด SQ0.40x0.40x25.00 m. จำนวน 16 ต้น ที่สมุทรสาคร

ตอกสร้างสะพานลอย เสาเข็มขนาด SQ0.40x0.40x25.00 m. จำนวน 16 ต้น ที่สมุทรสาคร 

 

 

Visitors: 114,571